O Zespole » Muzyka

CD #1

Pieśni i tańce z okresu napoleńskiego

 1. Polonez B-dur - muz. F.Chopin
 2. Mazurek dziewcząt
 3. Tam na błoniu...
 4. Wiązanka mazurów
 5. Walc romantyczny
 6. Galop
 7. Jeszcze jeden mazur dzisiaj...
 8. Pytasz moja miła...
 9. Nie masz pana nad ułana...
10. Marsz, marsz Polonia...   

     
Od Lublina...

11. Świeć miesiączku...
12. Zabawa z turoniem   
13. Cygan
14. Mach   
15. Drożyna
16. Polka podlaska   
17. Oberek lubelski

Od Krakowa...    Songs and dances of Cracow region

18. Albośmy to jacy tacy...
19. Głęboka studzienka... i inne piosenki
20. Przyśpiewki krakowskie z polką do hulania
21. Na wójtowej roli... i zapraszamy do walczyka
22. Płynie Wisła, płynie... i tańczymy krakowiaka

CD #2                                                                                                                                   

 1. Wiwat wielkopolski

Od Rzeszowa... Songs and dances of Rzeszów region

 2. Heca kieca... i polki
 3. Sztajerek
 4. Kochaj że mnie...wolnego... i znowu polki

Raz na ludowo... Folk songs and dances

 5. Kucharki i kogut
 6. Pasła Helka byczki...
 7. Kosił ojciec siano...
 8. Mazurek i mazur
 9. Oczki moje oczki...
10. Kujawiak i oberek
11. Szła dzieweczka...

Z Japonii... From Japan...

12. Akatonbo